Játékszabályzat

Játékszabályzat

A paintball játékban mindenki saját felelősségére vesz részt és elfogadja, tudomásul veszi, valamint betartja a játékszabályzatban leírtakat és a szervezők, egyesületi tagok által elmondottakat. A játékos kijelenti, hogy cselekvőképes nagykorú.

Drog- és kábítószertől, doppingszertől, pszichoaktív szerektől mentesen, valamint fizikailag és szellemileg olyan állapotban vesz részt mindenki a játékban, hogy a testi épségét, biztonságát nem befolyásolja.

A játékosok elfogadják, hogy a paintball veszélyes szabadidős tevékenységnek minősül, ezért a játékban körültekintően, figyelmesen vesznek részt. Óvják saját és mások testi épségét. A játékos felelősséget vállal mindennemű kárért, sérülésért, melyet magának, vagy harmadik személynek okoz. Az egyesületi tagok semmilyen sérülésért, megbetegedésért, maradandó egészségkárosodásért, halálért nem vállalnak felelősséget, ez a játékost terheli.

Kellően felvilágosították szóban, minden pálya használata előtt a játék vezetői a játékosokat a veszélyforrásokról, és a játékosok tisztában vannak a játékból és a pályákból adódó kockázatokkal, a lehetséges veszélyekkel, veszélyforrásokkal, ezek ismeretében és felelősségük teljes tudatában, önkéntesen vesznek részt a játékban.

A játékosok a felszerelést használatra alkalmas állapotban kapják meg. Amennyiben a játék során megsérül a felszerelés, vagy bármilyen veszélyforrást észlelnek a pályán a játékosok, kötelesek egyből jelezni az egyesületi tagok felé az esetleges sérülések elkerülése érdekében, akik ebben az esetben cserélik a sérült eszközt és megszüntetik a veszélyforrást.

A játék során a maszk használata a játék végéig kötelező. A kiesett játékosok a játékvezető által meghatározott biztonságos kiállási ponton várakozhatnak. A játékok végeztével a játékos a markert az azon található biztonsági kapcsolóval lövésképtelenné teszi, ezzel megakadályozva a nem szándékos lövést.

A játékszabályt és a játékvezetők által elmondottakat tudomásul vettem.

GyGaTech © 2024. All Rights Reserved.